Stikord H

H


handling            er væsentlig futurisk (SKS 3,166) *hemmelighed     Der er maaske Intet, der adler et Menneske saa meget, som at bevare en Hemmelighed (SKS 2,155) *

hemmelighed     Der er dog Intet, hvorover der hviler saa megen Forførelse og saa megen Forbandelse, som over en

                         Hemmelighed (SKS 2,300) *hengivenhed      Hvad er Hengivenhed uden en skjult Kraftyttring (SKS 6,135) *


 

heroisme            er at være stor i Det, som ethvert Menneske kunde være (SKS 20,292)heterogen           Al Heterogenitet ligger i Enkelthedens Udgangspunct (SKS 23,32)hjemve               Det er noget Husket, som erindres (SKS 6,20) *hjerte                 Ogsaa jeg har et Hjerte; og jeg har stræbt at bevare det at have et Hjerte, og derfor stræbt at holde det

                          paa rette Sted, at jeg ikke det ene Øieblik har det paa Læberne, det andet Øieblik i Buxerne men aldrig

                          paa rette Sted, og at jeg ikke forvexler Hjertelighed med Passiar og Vrøvl (SKS 24,123)

 

 

hjælpe                For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og

                          fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet

                          ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller

                          stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen

                          begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe (SKS 16,27)humanitet           dette (er) just den absolute Humanitet nemlig at Enhver er en Enkelt (SKS 20,88)humor                er det sidste Stadium i Existents-Inderlighed foran Troen (SKS 7,265) *

humor                den umodne Humor er et Slags Friskfyrerie (SKS 7,266) *

humor                Humoristen gaaer ligesom Rovdyret altid alene (SKS 18,108) hykleri                er dog som uadskilleligt fra det at være Menneske, ligesom Sliim fra det at være Fisk (SKS 25,362)


 

højeste               det Høieste er: at et Menneske fuldelig overbevises om, at han selv slet Intet formaaer, slet Intet (SKS

                          5,300)

højeste               Det Høieste der overhovedet kan gjøres for et Væsen, høiere end Alt hvad En kan gjøre det til er at

                          gjøre det frit (SKS 20,57)

højeste               Sagen er Menneskene forstaae ikke hvad det Høieste er. Og af de Faae, de meget Faae, som dog

                          forstaae det, ere de Fleste langt langt for kloge til at lade sig mærke med det (SKS 21,361)

højeste               det Høieste er jo ikke at forstaae det Høieste men at gjøre det (SKS 24,529)håbe                   Det at haabe er nemlig sammensat af det Evige og det Timelige, deraf kommer det, at Udtrykket for

                          Haabets Opgave i Evighedens Skikkelse er at haabe Alt, i Timelighedens Skikkelse altid at haabe (SKS

                          9,249)